Kamuda Çalışan Teknik Öğretmenlere Uygulanan Ayrımcılık Ne Zaman

KAMU KURUMLARINDA TEKNİK HİZMETLER SINIFINDA GÖREV ALAN TEKNİK ÖĞRETMENLERİN ÜNVAN SORUNU.

Kamu kurumlarında binlerce Teknik Eğitim Fakültesi Mezunu Teknik hizmetler sınıfında “Teknisyen “kadrosunda çalışmasına mahkum edilmiştir.Devlet personel Başkanlığı”Teknik Öğretmen’in eğitim hizmetleri sınıfında olduğu gerekçesi ile kurumlara unvan tahsisi yapmamaktadır.Halbuki bu gerçeği yansıtmayan çok eksik bir yanıttır. Çünkü 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda teknik öğretmenler MEB dışında teknik hizmetler sınıfında çalışanlar olarak tanımlanmışlardır. Yani teknik öğretmenler aynı zamanda teknik hizmetler sınıfında da yer almaktadır. Teknik hizmetler sınıfında yer alıp ünvanı ihdas ettirilmeyen tek ünvan teknik öğretmen ünvanıdır. THS’nda yer almalarına rağmen neden teknik öğretmenler sadece “Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı”nda yer almaktadır diye cevaplar verilmektedir?Kaldıki 3795 sayılı kanunla Teknik öğretmen ünvanı teknik unvan olarak belirtilmiştir. 4 yıl boyunca yüksek  Eğitimde verilen derslerin yüzde 90’ı teknik dersler olup, mühendislik fakülteleri ile paralel eğitim verilmektedir. YÖK bu doğrultuda görüşler vererek yukarıdaki mevzuatlara kaynaklık etmiş ve yasalar çıkarılmıştır. Kaldıki imam kadrosu sağlık Bakanlığına doktor kadrosu da Diyanete verilmektedir. Genellikle 4 yıl Teknik Lise 4 yıl Teknik Fakülte olmak üzere 8 yıl eğitim alan bir Teknik Öğretmenin kanunlarda yer verilmesine rağmen Kamu kurumlarında unvan konusundaki mağduriyetine duyarsız kalınmasının gerekçesi nedir?

Bu gerçeğe rağmen neden binlerce kişi kamu kurumlarında hocası olduğu ”Teknisyen” unvanına mahkum edilerek, alınan Yüksek Mesleki ve Teknik Üst Eğitime rağmen  Unvan değişikliği sınavlarında sistem dışı bırakılarak, büyük maddi ve manevi kayıplarına neden olunmuştur..Hocası olduğu bir ünvanda (teknisyen)çalıştırmaya zorunlu bırakıldığı için bir çok arkadaşımız kurumlarda “mesleki kimliksiz” bunalımına  girmiştir.Bir kurumda profesörün liyakatine sahip bir personelin, araştırma görevlisi kadrosunda çalıştırma zorunda bırakılmasının kamu ve insani vicdanında karşılığını, sorunu çözmekle Yetkili kişilerde nasıl tarif eder?

YÖK’e verilen “Kamuda Teknik Öğretmen Ünvanı İhdas Edilmesi” konusundaki dilekçe DPB’na havale edilmiştir yani YÖK olumlu ve uygun bulduğu bu talebi gereği için DPB’na havale etmiştir. YÖK’ün kuruma havale ettiği dilekçeye ne cevap vermiştir.

Bir KİT kuruluşu olan TEİAŞ teknik öğretmen unvanını açmış ve unvan değişikliği sınavında da teknik öğretmen pozisyonu için kontenjan açmıştır. Şimdi teknik öğretmenler teknik hizmetler sınıfında yer almıyor ise böyle bir unvan ihdas edilmemiş ise TEİAŞ bunu hangi kanuna göre yapmaktadır?

KİT’lerde yer alan temel ücret gruplarında 2 yıl teknik eğitim gören teknikerler 1. grupta yer alırken, 4 yıl teknik eğitim görmüş teknik öğretmenler 2.grupta yer almaktadır, kamuda bunun tek örneği yine teknik öğretmenlerdir. Devlet Personel Başkanlığının kamuda teknisyen unvanında çalışmak zorunda bırakılan teknik öğretmenlere karşı takındığı sert tutumun sebebi nedir?

657 Devlet Memurlarının 36 maddesi  Teknik Hizmetler sınıfında, 3795 sayılı kanunda Mesleki ve Teknik Üst Öğrenim düzeyinde Teknik unvan olarak belirtilen ve bu çerçevede  kamu kurumlarında Teknik hizmetler sınıfında görev alan  Teknik Eğitim Fakültesi mezunları özel hizmet tazminatı, yan ödeme, ek gösterge ve dereceyi 4 yıllık  Teknik Fakülte düzeyinde alırken,  geriye kalan ve kanun gereği olmasına rağmen “Teknik Öğretmen” unvan’ın tahsis  edilmemesinin yasal gerekçesi ne olabilir?Tüm bu gerekçeler ışığında ilgili Kurumun Mesleki ve Teknik Eğitime bakışı nedeniyle 28 şubat  zihniyetinin bir devamı mı, yoksa potansiyel mağdurlar olan Teknik Eğitim Fakültesi mezunlarının manevi değerlerine bağlı, kaderine razı, devletine milletine sadık, Anadolu insanın orta ve alt gelirinden olmalarımıdır?

 

Bu çerçevede, yıllardır görmezden, gelinen, sümen altı edinilen ve Devlet Personel Başkanlığınca yapılmayan düzenlemeler nedeniyle unvan değişikliği sınavlarında sistem dışında bırakılan, kamunun emektar ve nitelikli Teknik Eğitim Fakültesi Mezunlarının, “Teknik Öğretmen” unvanın Kanun gereği 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü hakkındaki kararnameye eklenmesi ve mağduriyetleri giderilmesi adına bir safere mahsus olarak üzere  unvan değişikliği sınavında muaf tutularak, kadrolarının verilmesi gerçek adalet, hakkaniyet ve hukuksal gerekliliktir. Aksi durumda yasalara rağmen Teknik Öğretmenleri bu kadar açık haksızlığa uğratanlar mahşeri vicdanda mahkum olacaktır.

                                                                                                 TEKNİK EĞİTİM VAKFI
                                                                                                  GENEL MERKEZİ
 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !